Kontakt z nami:

Zarząd Drukarni Polish Paper Group z o.o.

Prezes Zarządu - Grzegorz Sułowski
e-mail: g.sulowski@ppg.net.pl

V-ce Prezes Zarządu - Jacek Brodalka
e-mail: j.brodalka@ppg.net.pl

Kierownik Działu Handlowego - Michał Falkiewicz
e-mail: m.falkiewicz@ppg.net.pl
tel.: 509 187 473

Dział Księgowości:
Główna Księgowa
Sylwia Marszał-Sobolewska
tel.: +48 48 613-24-34 wew. 114
glownaksiegowa@ppg.net.pl

Katarzyna Rogolińska
tel.: +48 48 613-24-34 wew. 110

katarzyna@ppg.net.pl

Dział handlowy

Zapytania - kalkulacje
kalkulacje@ppg.net.pl


Grzegorz Kujat
tel.: 607 294 901

g.kujat@ppg.net.pl

Mira Kowalczyk
tel.: 609 760 900

m.kowalczyk@ppg.net.pl

Anna Olszewska
tel.: 507 304 240

a.olszewska@ppg.net.pl

Mariusz Grzejszczyk
tel.: 533 222 577

m.grzejszczyk@ppg.net.pl


Studio Poligrafii:

Grafik / Fotograf
Paweł Kopyt
tel.: 697 971 062
tel.: +48 48 613-24-34 wew. 108

grafik@ppg.net.pl


Dział produkcji:

Przemysław Barszcz - Kierownik Produkcji
p.barszcz@ppg.net.pl


Anna Motyka -z-ca Kierownika Produkcji
tel.: +48 48 613-24-34 wew. 101
sekretariat@ppg.net.pl

Dział Prepress / DTP:
Jacek Gębka
Robert Zakrzewski
tel.: +48 48 613-24-34 wew. 109
sklad@ppg.net.pl


Wyślij do nas wiadomość